I.S.U. -Autorizatii de securitate la incendiu

Autorizatia de securitate la incendiu este actul administrativ emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situatii de urgente judetean sau al municipiului Bucuresti, prin care se certifica, în urma verificarilor în teren si a documentelor privind realizarea masurilor de aparare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerintei esentiale- securitate la incendiu - la constructii, instalatii tehnologice si alte amenajari; autorizatia de securitate la incendiu confera persoanelor fizice sau juridice, detinatoare ale constructiilor, instalatiilor si ale altor amenajari, dreptul de a le edifica, de a le pune în functiune si de a le exploata din punctul de vedere al îndeplinirii cerintei esentiale - securitate la incendiu.

Termenul de emitere a avizelor este de cuprins intre 30 - 45 de zile de la data depunerii documentatiei complete.