Autorizatii mediu

Autorizatia de mediu este actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare ai unei activitati existente sau ai unei activitatii noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în functiune.

Autorizatia de mediu este valabila 5 ani.