Contabilitate

CONTABILITATE FINANCIARA SI DE GESTIUNE

  Inregistrarea cronologica a documentelor contabile

  Intocmirea rapoartelor financiare in concordanta cu legislatia romana in vigoare

  Elaborarea lunara a balantei de verificare

  Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli

  Intocmirea registrului jurnal, a registrului inventar, jurnalelor de TVA, cartea mare

  Intocmirea bilantului

  Depunerea bilantului si a declaratiilor privind tavele si impozitele

CONSULTANTA FINANCIAR – CONTABILA

    Asistenta contabila privind legislatia
    Analiza datoriilor
    Analiza creantelor
    Asistenta pe timpul controalelor fiscale
    Analiza fluxurilor financiare si a cash-flow-ului
    Analiza capitalurilor si a imobilizarilor
    Consultanta pentru : divizare, fuziune, lichidare

 SALARIZARE

SALARIZARE SI RESURSE UMANE

    Elaborarea fiselor fiscale
    Consultanta privind intocmirea dosarului de personal
    Inregistrarea contractelor de munca
    Realizarea statelor de plata
    Calcularea salariilor si a taxelor aferente