I.S.U. -Avize de securitate la incendiu

Avizul de securitate la incendiu  este actul emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean sau al municipiului Bucuresti, dupa verificarea de conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice în vigoare a masurilor de aparare împotriva incendiilor, adoptate în documentatiile tehnice de proiectare, pentru îndeplinirea cerintei esentiale - securitate la incendiu - a constructiilor, instalatiilor si altor amenajari.

Termenul de emitere a avizelor este de cuprins intre 15 -25 de zile de la data depunerii documentatiei complete.