Inregistrari in AEGRM (Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare)

Noi va oferim consultanta si reprezentare privind inregistrarea in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM.
Acest serviciu este pus la dispozitia oricarui creditor garantat care, in scopul obtinerii unui rang de prioritate, doreste sa faca publica existenta unei ipoteci mobiliare asupra unui bun, potrivit dispozitiilor art. 2413 Noului Cod Civil.


In Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM - se pot inregistra publicitatea: ipotecilor mobiliare, fiduciilor, obligatiunilor ipotecare, creantelor securizate, clauzelor de insesizabilitate, clauzelor de inalienabilitate, clauzelor de rezerva a proprietatii, pactelor de rascumparare, cesiunile de creanta, declaratiile de rezolutiune, declaratiile de reziliere, hotarari judecatoresti privind actele de dispozitie care pun in pericol grav interesele familiei, regimul matrimonial, uzufructul asupra creantelor, plata anticipata a chiriei, cesiunea creantei privind chiria, alte acte sau fapte juridice supuse publicitatii conform legii.


Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM reprezinta o baza de date unica la nivel national, care asigura inscrierea ipotecilor reale mobiliare si a celorlalte acte juridice prevazute in materia legislativa specifica domeniului AEGRM.