Consultanta juridica privind procedura de reorganizare acordata debitorului

Insoventa si reorganizarea judiciara

Insolventa

Procedura insolventei este acea procedura legala care se deschide, la cererea debitorului sau a creditorilor, în cazul în care o societate se afla în stare de insolventa.
Conform legii, starea de insolventa reprezinta acea stare a patrimoniului unei societatii care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide si exigibile.

Reorganizare judiciara

Reorganizarea judiciara este procedura prevazuta de Legea nr. 85/2014  ce se aplica debitorului, persoana juridica, in vederea achitarii datoriilor acestuia, conform programului de plata a creantelor.

Procedura de reorganizare presupune intocmirea, aprobarea de catre adunarea creditorilor, implementarea si respectarea unui plan, numit plan de reorganizare, care poate sa prevada:

- restructurarea operationala si/sau financiara a debitorului;
 -restructurarea corporativa prin modificarea structurii de capital social;
- restrângerea activitatii prin lichidarea unor bunuri din averea debitorului.

Perioada de observatie este perioada cuprinsa intre data deschiderii procedurii si data confirmarii planului de reorganizare sau, dupa caz, a intrarii in faliment.

In perioada de observatie societatea in insolventa poate derula activitatile curente, si anume acele fapte de comert si operatiuni financiare standard in cursul normal al comertului sau, cum ar fi:

-continuarea activitatilor contractate, conform obiectului de activitate;
-efectuarea operatiunilor de incasari si plati aferente acestora;
-asigurarea finantarii capitalului de lucru in limite curente.

Faliment

Falimentul este procedura simplificata  prevazuta de legea insolventei, prin care debitorul care indeplineste conditiile legale intra direct in procedura falimentului prin care se lichideaza patrimoniul debitoarei, fie odata cu deschiderea procedurii insolventei, fie dupa o perioada de observatie.