Consultanta si implementare Noul Regulament

Ca urmare a intrarii in vigoare al Noului Regulament general privind protectia datelor (Regulamentul UE 2016/679) care va deveni direct aplicabil din 25 mai 2018, echipa noastra va ofera urmatoarele servicii de consultanta si implementare:

  •  Consultanta privind aplicarea Noului Regulament general privind protectia datelor cu caracter personal;
  • Redactare si revizuire regulamente interne, conditii si termeni generali, politici de confidentialitate;
  • Opinii juridice privind masurile ce urmeaza a fi adoptate pentru a fi in conformitate cu dispozitiile Noului Regulament ;
  • Audit, Evaluare si Diagnostic în legatura cu Regulamentul GDPR;
  • Planificarea Strategiei si a Transformarii;
  • Executie pentru abordarea conformitatii;
  • Servicii ulterioare in legatura cu Regulamentul (platforma SaaS pentru gestionare date cu caracter personal, servicii externalizate de responsabil de date personale, training, audit pentru dezvoltari ulterioare).

Audit, Evaluare si Diagnostic în legatura cu Regulamentul:

Servicii oferite:

1. Inventarierea tuturor categoriilor de date cu caracter personal;

2. Identificarea tuturor fluxurilor de date;

3. Identificarea politicilor operationale/interne (procedurilor);

4. Determinarea nivelului de constientizare (la nivel management/personal);

5. Determinarea proceselor operationale care au impact asupra protectiei datelor cu caracter personal, identificarea nivelului de adecvare, precum si a riscurilor;

6. Separarea proceselor operationale de procesele administrative în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal.

Planificarea Strategiei si a Transformarii:

Servicii oferite:

1. Optiuni de strategii pentru conformitatea cu Regulamentul ;

2. Strategia de conformitate agreata – in detaliu;

3. Plan de implementare – roadmap.