Infiintari firme in Romania, Elvetia si U.E.

Infiintari societati si inregistrari mentiuni in Romania

Societate cu raspundere limitata (S.R.L.)
Societatea cu raspundere limitata este societatea ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social; asociatii raspund numai in limita aportului lor. Constituirea societatii se bazeaza pe increderea si calitatile asociatilor – intuitu personae.

Inregistrare si autorizare punct de lucru
Orice societate comerciala poate sa isi declare un punct de lucru, in mometul infiintarii sau ulterior acesteia.
Punctul de lucru reprezinta locul unde se desfasoara activitate comerciala, acesta fiind diferit de sediul social al societatii comerciale.

Majorare/reducere capital social
In situatia in care se doreste majorarea capitalului social, din varii motive, este necesara prezenta asociatilor si a stampilei societatii.

Numire administrator
Administratorul este persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.

Cesiune
Cesiunea de parti sociale presupune transmiterea partilor sociale catre una sau mai multe persoane din interiorul firmei, dar si din exterior. Prin aceasta modalitate se pot coopta asociati noi,  sau se poate pierde calitatea de asociat existent.


Schimbare sediu social
Din varii motive, sediul social al unei persoane juridice, poate fi schimbat, pe o perioada nedeterminata sau determinata.


Prelungire sediu social
La expirarea duratei stabilite a sediului social, acesta se poate prelungi.


Extindere obiect secundar de activitate
Obiectul secundar de activitate, mentionat prin Actul Constitutiv sau prin cererea de infiintare P.F.A., I.I., poate fi extins prin depunerea de mentiuni la Oficiul Registrului Comertului competent.


Modificare obiect principal de activitate
Atat SRL-urile cat si celelalte forme juridice de activitate comerciala  isi pot modifica obiectul principal de activitate prin depunerea de mentiuni la Oficiul Registrului Comertului competent si prin modificare documentelor societatilor/activitatilor independente.


Recodificare obiect de activitate
Recodificarea codurilor CAEN este necesara societatilor infiintate inaintea datei de 27.03.2008, respectiv cele care au codurile CAEN rev. 1.


Suspendare activitate/Reluare activitate
In anumite situatii, pe o anumita perioada de timp, se poate lua hotararea de suspendare a activitatii unei persoane juridice. 


Schimbare denumire persoana juridica


Actualizare date de identificare
In urma modificarilor cu privire la datele de identificare ale asociatilor, administratorilor, cenzori, lichidatori, persoane imputernicite sa reprezinte persoana juridica etc, este necesara instiintarea Oficiului Registrului Comertului competent.


Prelungire durata de functionare
Prelungirea duratei de functionare se impune in situatia in care societatea comerciala a fost infiintata pe o anumita perioada de timp (perioada determinata) sau in situatia in care sediul social al firmei este expirat (prelungire sediu).
In situatia in care se doreste transformarea societatii comerciale cu perioada determinata de functionare, in societate comerciala cu durata nedeterminata de functionare, se solicita instiintarea Oficiului Registrului Comertului competent, prin inregistrarea de mentiuni.

Inchideri P.F.A., I.I, I.F.
In vederea inchiderii unui P.F.A. (persoana fizica autorizata) I.I. (intreprindere individuala) si I.F. (intreprindere familiala) este necesara instiintarea Oficiului Registrului Comertului competent in vederea depunerii dosarului pentru inchidere, impreuna cu toate documentele originale eliberate de catre Registrul Comertului la infiintare. 

Infiintari societati in Elvetia

Noi oferim asistenta si consultanta juridica clientilor nostri interesati in demararea unei activitati comerciale in Elvetia, in vederea fondarii uneia dintre formele de societati existente (Intreprindere Individuala, S.R.L., S.A., S.N.C.).

In Elvetia, crearea unei societati si demararea propriei afaceri, este relativ simpla. Inainte de a demara procedura de infiintare a unei societati, sunt necesare parcurgerea uneor etape esentiale.

Printre aceste etape, mentionam :

  • Analizarea pietei;
  • Intocmirea unui plan de afaceri;
  • Alegerea unei forme juridice de desfasurare a activitatii adecvate;
  • Inregistrarea in Registrul Comertului.

Avand in vedere structura federala din Elvetia, acolo nu exista un sistem fiscal centralizat, unele taxe fiind percepute exclusiv de catre autoritatile federale, în timp ce alte taxe sunt percepute concomitent la nivel cantonal, comunal si federal. Desi rata de impozitare perceputa la un nivel federal este fixa, cea perceputa la un nivel cantonal variaza in functie de Canton.

Deoarece in prezent exista diferente semnificative in ratele impozitelor percepute la nivel cantonal, alegerea cantonului pentru infiintarea unei societati este un element important in activitatea de planificare fiscala internationala.

Cea mai frecventa forma juridica intalnita in Elvetia este SRL.

Societate cu raspundere limitata (S.R.L.)

In vederea infiintarii unui SRL, este necesara asocierea unuia sau mai multor persoane fizice sau juridice.

Societatea cu raspundere limitata poate avea ca asociat si o singura persoana fizica sau juridica, in acest caz fiind vorba de un SRL cu asociat unic.

In cazul in care asociatii doresc sa ramana anonimi, acestia pot, in anumite conditii, sa fie reprezentati de alte persoane.

Capitalul social minim pentru infiintarea unei societati cu raspundere limitata este de 20.000 Chf.

Incepand cu data de 1 iulie 2015, toate SRL-urile trebuie sa fie reprezentate de catre o persoana care are rezidenta in Elvetia.

Societatea pe actiuni (S.A.) este preferata de intreprinzatorii care se ocupa de afaceri importante, de mari dimensiuni, spre deosebire de cei cu afaceri mici si mijlocii si care prefera o societate cu raspundere limitata.

Capitalul social minim necesar pentru infiintarea unei societati pe actiuni este de 100.000 Chf.

In afara de aceste tipuri de societati mai exista si altele, iar daca doriti sa aflati mai multe detalii despre acestea, ne puteti contacta, echipa noastra va sta la dispozitia dumneavoastra.