Infiintari O.N.G. (Asociatii, Fundatii, Federatii)

Organizatiile neguvernamentale sunt structuri institutionalizate de natura privata ce pot activa fie ca grupuri informale, fie ca persoane juridice, si care sunt independente in raport cu orice autoritate publica. Ele nu urmaresc nici accesul la puterea politica, si nici obtinerea de profit.

Echipa noastra va sta la dispozitie pentru a va oferi informatii si a va indruma cu privire la procedura de infiintare, modificare, dizolvare, lichidare a unei asociatii sau/si fundatii.

Asociatia
Asociatia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei intelegeri, pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor activitati in interes general, comunitar sau, dupa caz, in interesul lor, personal nepatrimonial.

Asociatia dobandeste personalitate juridica prin inscrierea ei in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul.

Dovada inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor se va face in baza unui Certificat de inscriere care va contine: denumirea asociatiei, sediul acesteia, durata de functionare, numarul si data inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Asociatia isi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un numar minim de 3 membri, organe de conducere proprii si un patrimoniu distinct de cel al asociatiei.

Durata procedurii de infiintare a unei asociatii este cuprinsa intre 30-45 de zile de la data la care dosarul este complet.


Fundatia
Fundatia este subiectul de drept infiintat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic intre vii ori pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat, in mod permanent si irevocabil, realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, comunitar.

Fundatia dobandeste personalitate juridica prin inscrierea ei in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumpscriptie teritoriala isi are sediul.

Dovada inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor se va face in baza unui Certificat de inscriere care va contine: denumirea fundatiei, sediul acesteia, durata de functionare, numarul si data inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Durata procedurii de infiintare a unei fundatii este cuprinsa intre 30-45 de zile de la data la care dosarul este complet.

Federatia

Federatia se constituie din doua sau mai multe asociatii sau fundatii.

Federatia dobandeste personalitate juridica prin inscrierea acesteia in Registrul federatiilor aflat la grefa tribunalului in circumscriptia caruia isi are sediul federatia.

Asociatiile si fundatiile pot desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa legatura cu scopul principal al persoanei juridice.